top of page

Totalrenovering utav NYFOSA kontor i Malmö

Global Byggvision, en ledande aktör inom byggbranschen, har nyligen slutfört en omfattande totalrenovering av NYFOSA's nya kontor. Projektet involverade alla aspekter av renoveringsprocessen, inklusive el, VVS, plattsättning och mycket mer. Målet med projektet var att förvandla det befintliga utrymmet till ett modernt och funktionellt kontor som uppfyller NYFOSA's höga krav på kvalitet och hållbarhet.

Arbetet påbörjades med en grundlig genomgång av de befintliga installationerna och strukturen för att identifiera de områden som behövde uppdateras eller ersättas. Därefter påbörjades rivningsfasen, där alla gamla installationer och inredning togs bort för att ge plats åt den nya designen.

 

El- och VVS-arbetet utfördes av erfarna tekniker som såg till att alla system uppfyllde de senaste standarderna och kraven. Detta innebar en uppgradering av elsystemet för att säkerställa energieffektivitet och användning av smarta system för att minimera energiförbrukningen. VVS-systemet byttes ut för att erbjuda bättre energieffektivitet och vattenbesparing, vilket är viktigt för NYFOSA's och deras hållbarhetsmål.

bottom of page