top of page

Byggnation utav butik Joe Nimble

Joe Nimble, en framstående butik, anlitade nyligen Global Byggvision för att genomföra en totalrenovering av deras butikslokal. Målet med projektet var att skapa en innovativ och elegant miljö som speglar företagets identitet och kvalitetsprodukter. Renoveringen omfattade en fullständig översyn av butikens elektriska och VVS-system, uppbyggnad av konstruktion med mera.

För att möjliggöra en smidig och effektiv renoveringsprocess, inleddes projektet med noggrann planering och samordning mellan Joe Nimble och Global Byggvision. Efter att ha utvärderat de befintliga installationerna och butikens struktur, påbörjades arbetet med att förvandla utrymmet.

 

Inom ramen för projektet lades stor vikt vid att skapa en elegant och inbjudande atmosfär genom att välja högkvalitativa material och noggrant planera belysningen. Golven ersattes med slitstarka och estetiskt tilltalande material som passar varumärkets image. Butikens plattsättning, vilket innefattade både väggar och golv, genomfördes med precision och yrkesskicklighet av vårt team.

bottom of page